KIYAM-I BİNEFSİHÎ

(Kıyâm-ı bizâtihî) : Fık: Varlığı, durması kendi zâtı ile olmak mânasında bir sıfat-ı İlâhîdir. Şöyle ki: Hak Teâlâ'nın ezelî ve ebedî olan varlığı kendi zâtı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zâtının muktezasıdır. Aslâ başkasının değildir. Bunun için, Allah Teâlâ'ya "Vâcib-ül Vücud" denir. (Bak: Vücud)

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • CEVHER — Bir şeyin özü, esası. * Kıymetli taş. * Çelik üzerindeki nakış. * Edb: Noktalı harf. * Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih. * Harflerin noktası. * Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SIFÂT-I SELBİYE — Cenab ı Hakk ın vahdaniyet, kıdem, beka, kıyam ı binefsihi, muhalefetün lilhavâdis gibi sıfatlarıdır. Mânalarında nefiy olduğu için Selbî denir. Meselâ: Vahdaniyet, çokluğun; kıdem, fâniliğin nefyi olduğu gibi. (Bak: Sıfât ı zâtiye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VÂCİB-ÜL VÜCUD — Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb ı Hak.(Vâcib ül vücuddur, yâni; O nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni dir. Zevali muhaldir. Tabakat ı vücudun en râsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.